Kotvičník zemní

Eshop

Kotvičník sušená nať 100g

Kotvičník semena 10 kusů

Ruční sběr
Ruční sběr

cena = 359 Kč

cena = 79 Kč

KOUPIT KOUPIT

Příprava čaje

Pěstování

Kotvičník pravidelně ručně stříháme. Omyjeme v pitné vodě, necháme okapat. Sušíme v polostínu.

Usušený kotvičník skladujeme v tmavých uzavíratelných sklenicích.

Popis

Kotvičník zemní (Tribulus terrestris)

Kotvičník je jednoletá, poléhavá bylina z čeledi kacibovitých (Zygophylaveae).

Lodyha dorůstá od 10 cm až do 1 m, je málo větvená.
Listy jsou vstřícné, krátce řapíkaté.
Květy jsou drobné, žlutě zbarvené, široké 4 - 10 mm, mají 5 okvětních lístků.
Plody jsou velice tvrdé, obsahují 2 - 4 ostrých trnů, které připomínají kotvičky. Jsou natolik tvrdé, že mohou propíchnout kolo nebo zranit nohu. Obsahují 5 hvězdovitě rozložených plůdků.

Původ

Kotvičník přirozeně roste v teplém až tropickém prostředí. Roste v jižní Evropě, jižní Asii, napříč Afrikou i v Austrálii. Místem pravděpodobného původu jsou písečná mořská pobřeží Číny a Japonska. Rostlina je velmi dobře známa v Indii i na Srí Lance. Typickým místem růstu jsou písky, suchá místa, stepi a polostepi.

Účinky

Léčivé účinky kotvičníku jsou naprosto mimořádné. Rozsah účinků je překvapivě široký.

NEVHODNÝ PRO DĚTI, TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ ŽENY.

Vitalita do stáří

Blahodárné účinky této rostliny jsou prokázané zvláště u mužů a žen starších 40 let, u kterých postupně klesá tvorba testosteronu a estrogenu. Pomáhá zvyšovat životní energii, podporuje celkovou fyzickou i duševní vitalitu.

U mužů dochází k výraznému nárůstu hladiny testosteronu až o 30%, zlepšení erekce, zvýšení sexuální touhy. Kotvičník patří k nejefektivnějším prostředkům zvyšující potenci. Jsou známé případy léčení mužské neplodnosti a hypertrofii prostaty.


U žen zvyšuje hladinu estrogenu, což způsobuje také vyšší sexuální touhu. Pomáhá zmírnění klimakterických příznaků, problémů s nadváhou, změnami nálad, nespavostí, návaly horka.

Obsažené látky

Kotvičník obsahuje vysokou hladinu fytosterolů. Jejich nejvyšší koncentrace se nachází v plodech a kořenech rostliny, ale i celá rostlina obsahuje velké množství účinných látek. Obsahuje především sapogeniny – chlórgenin, gitigenin, diosgenin, ruskogenin, trogoghenin, alkaloidy – harman a harmin, bioflavonoidy, glykosidy, flavonoidy, třísloviny, pryskyřice a další látky.

Listy a nať jedné rostliny mají v sušině 12,1% bílkovin, 2,6% tuku, 40,8% sacharidů, 27,8% vlákniny a 16,7% minerálních látek, 2,8% steroidních saponinů, alkaloidů, tříslovin, flavonoidy, pryskyřice a také vitamín C. V květech jsou obsaženy steriny, stigmasterin, campestrin, beta-sitosterin, diosgenin, tigogenin, yamogenin, neotigogenin, flavonoidy, campherol, rutin, quercetin. V plodech a semenech jsou alkaloidy, pryskyřice, 3,5 - 5% oleje složeného z 57% kyseliny linolové a linolenové.

Zdroj: www.wikipedia.org

Dávkování

Dle tělesné váhy a volby síly účinků se užívá 1-6 g sušené natě denně. Sušenou nať podrťte, kde 1 g = 1 kávová lžička sušené jemně drcené natě.

Počítejte s 0,5 g na 30 kg tělesné váhy.

Příprava čaje

Rozdrťte potřebné množství do konvičky a zalijte vroucí vodou. Nechte 15 min louhovat.

Příprava odvaru

Sušené podrcené kořeny nebo čerstvé kořeny zalijte vodou a vařte 10-15 min. Odvar přeceďte a pijte nejlépe ve třech dávkách přibližně půlhodiny před jídlem.

Při dodržování pravidelnosti při konzumaci čaje se po třech dnech až týdnu dostaví účinky. Pokud nepoznáte účinky, zvyšte dávku. K povzbuzení je možné zvýšit dávku. Důležité je pravidelné užití minimální dávky.

Pěstování

Plod kotvičník je složen z pěti plůdků. Není nutné plod rozdělovat na plůdky, lze sázet celé plody. Nejvhodnějším obdobím pro výsev je konec února až konec dubna. Semena vysazujeme do truhlíků s připraveným substrátem, do substrátu je možné smíchat s trochou písku. Semena zakryjeme asi 0,5cm vysokou vrstvou substrátu. První zálivku připravíme s přípravkem proti bakteriálním chorobám a plísním, doporučujeme Previcur. Často rosíme. Substrát nesmí být vyschlý,protože může docházet ke zničení semen. Jakmile se objeví první rostlinky, přepichujeme je např. do kelímku od jogurtu. V tomto období jsou rostlinky náchylné k padání klíčících rostlin. Je zeslaben stonek nad substrátem. Stonek následně uhnívá. Při těchto problémech doporučujeme přepichovat semena každé 2-3 dny. Při dostatečném vzrůstu přesazujeme do venkovního prostředí.

Fotogalerie

Možnosti platby a dodání

Platba:

Doručení:

Kontakt

Mgr.Vokálová Věra
Zelenohorská 513/3
Praha 8, 180 00

ekotvicnik@seznam.cz

606 769 439

Obchodní podmínky

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ekotvicnik.eu


1. Úvodní ustanovení

Uvedené obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu, kterým je  Mgr.Věra Vokálová, místem podnikání Zelenohorská 513/3, Praha 8, 180 00, IČ 04477111 (dále jen „prodávající“)  a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.ekotvicnik.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


2. Vymezení pojmů

Prodávající (Mgr.Věra Vokálová) - je provozovatel internetového obchodu a osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující -  kupujícím je spotřebitel tj.  fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

Příjemce zboží -  kupující nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla kupní smlouva uzavřena, příp. třetí osoba, které kupující svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy - objednávka kupujícího učiněná na stanoveném formuláři  umístěném  na webových stránkách prodávajícího nebo odesláním na e-mail prodávajícího je návrhem kupní  smlouvy, kdy samotná kupní  smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s návrhem (objednávkou) kupujícího (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího); od tohoto okamžiku mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti;

Objednaným zbožím -  zboží nabízené prodávajícím na internetových stránkách prodávajícího www.ekotvicnik.eu a vybrané kupujícím v objednávce doručené prodávajícímu. vyobrazení v nabídce  je pouze informativní. Kvalita a gramáž použitých surovin je závazná.

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Je-li smluvní stranou fyzická osoba - spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto  obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění). Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


3. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, krom ceny dopravy a případného pojištění zásilky. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu či zašle tento formulář na e-mail prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Volbu způsobu platby závazně volí kupující v objednávce zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, či současně s dodáním objednaného zboží (dle způsobu platby).


5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu místa podnikání prodávajícího Zelenohorská 513/3, Praha 8, 180 00, či na adresu elektronické pošty prodávajícího ekotvicnik@seznam.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží  odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

Dodání zboží je prodávajícím uskutečněno dle výběru kupujícího, a to:

Ceny jednotlivých způsobů doručení zboží jsou uvedeny při objednání zboží.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


7. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Kupující poskytuje na dodané zboží záruku  za jakost, a to:

Záruka za jakost běží od doby dodání (převzetí) zboží. 

Kupující je povinen  bezprostředně po dodání (převzetí) zboží  toto prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den  po dni, kdy zboží převzal  informovat  prodávajícího u zjištěných vadách, a to uplatněním vadného plnění viz. níže.  

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

Výše uvedená ustanovení odpovědnosti prodávajícího  se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Datum spotřeby potravin je uvedeno na obalu a spotřebitel je povinen se tímto datem řídit a bere jej na vědomí. Prodávající na sebe nepřebírá žádná rizika a případné škody či jiné újmy z konzumace či jiného užití takového zboží po době jeho doporučené spotřeby. Prodávající vždy zasílá kupujícímu objednané zboží tak, aby  v době doručení kupujícímu mělo toto dostatečnou dobu doporučené spotřeby.   

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho místa podnikání tj. Zelenohorská 513/3,Praha 8, 180 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Kupující vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů  ode dne jejího uplatnění.


8. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@ceskedelikatesy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


9. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,  adresa elektronické pošty, telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případné změně těchto údajů.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11. Doručování

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.


12. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího: Mgr.Věra Vokálová, Zelenohorská 513/3, Praha 8, 180 00


V Praze dne 27.9.2015